Golden Mask Deep Hunter Pro

Golden Mask Deep Hunter Pro

Цена:1,304.50лв.
Тегло: 1.000 кг
Код: 00588-596

Golden Mask Deep Hunter Pro - 20% повече дълбочина

  • GM Deep Hunter Pro с::
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в Любими Сравни

Golden Mask Deep Hunter Pro е професионален метал детектор за откриване на дълбоко заровени метални предмети.Разликата между Про и базовият модел е копче увеличащо дълбочината на детекция с 20%.

Използва принципа на импулсната индукция. Изработен по сложна аналогова схема на базата на последните постижения на електрониката в тази област с цел достигане на конкурентни показатели. Апаратът е конструиран в съответствие с изискванията на търсачите. Превъзхожда традиционните импулсни металдетектори от този тип главно с опростено управление, висока чувствителност, надеждност и стабилност. Използвани са нетрадиционни решения за подобряване работата на автоматичната настройка и разпознаването на металите.Работна честота 602 Hz-667Хз

Комплект на уреда:
1.Електронен блок с вграден акумулатор, осигуряващ около 10 часа непрекъсната работа на максимална мощност
2.Принцип на работа – металотърсачът работи на принципа на високочестотна импулсна индукция в режим на бавно движение с определяне типа на метала. 
3.Органи за управление и индикация

“VOLLUME on/off”- потенциометър за управление силата на звуковата индикация и „включване” – „изключване” на електронния блок.

“POWER”- потенциометър за управление мощността на излъчване на предавателния блок на уреда

“THRESHOLD”- потенциометър за настройка началната честота на звуковата индикация (при отсъствие на метал в обсега на търсещата антена на уреда).
“GROUND”- „многооборотен” потенциометър за настройка на системата за отстраняване влиянието на почвата.
“TUNE” – бутон за начална настройка на системата за отстраняване влиянието на почвата и бързо премахване на смущения по време на работа.
“SIGNAL” – стрелкова измервателна система за индикация на нивото на приетия сигнал по време на търсене.
“Fe” , “n-Fe” – светодиодна индикация за типа на метала:
„зелен” – за феромагнитни и „червен” за цветни метали.
“Low battery!” – индикация за изразходван акумулатор.

Настройка на системата за отстраняване ефекта на почвата
- търсещата антена се поставя върху почвата в участък, където не се очаква наличието на заровени метални предмети.
- включва се захранването на уреда чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка на “VOLLUME on/off” (до положение 3 – 4 по скалата силата на звука е нормална за работа);
- избира се нужната стойност на мощността на уреда (дълбочината на детекция) с “POWER” (по-големите стойности осигуряват по-голяма дълбочина на детекция);
- натиска се “TUNE” и се завърта “GROUND” в посока обратна на часовниковата стрелка до постигане на максимална сила на звука, след което “TUNE” се отпуска;
- с “THRESHOLD” се определя честотата на звука при отсъствие на метал в обсега на търсещата антена;
С това настройката е завършена.

Търсене на метални предмети с рамка
Използват се двата колана и рамката се носи хоризонтално над почвата на около 10 cm и търсенето започва с натискане и отпускане за кратко време на “TUNE”. Следи се площта над която е преминато с рамката, като задължително се правят успоредни, застъпващи се ходове с дължина 5 – 10 m. Застъпването трябва да бъде поне 1/3 от размера на рамката. Движението се извършва бавно, като всеки сигнал се отбелязва с начало и край. Сигнали, които са с продължителност по-малка от 1/2 от размера на рамката обикновено се дължат на плитко заровени метални предмети. Сигналите с с по-голяма продължителност изискват внимателно изследване чрез многократно обхождане от различни страни
Търсене на метални предмети с малката антена
Стикът се регулира според височината на оператора. Антената се повдига на разстояние, което позволява пренасянето й хоризонтално над терена и търсенето започва с натискане и отпускане за кратко време на “TUNE”. Движенията и проследяването на сигналите са същите, както и с рамка.
Индикация за наличието на метал 
Увеличаването на честотата на звуковата индикация и нарастването на показанието стрелкова измервателна система “SIGNAL” означава, че в обсега на търсещата антена има метален предмет. С приближаване към заровения предмет честотата на звука нараства. Над определено ниво на приетия сигнал сработва и системата за индикация на типа метал чрез кратковременно святкане на светодиодите “Fe” или “n-Fe”. След преминаване над заровения предмет честотата на звука намалява. Опитно може да се определи „зоната” на сигнала, по която могат да се определят приблизително дълбочината и размерите на засечения предмет
Забележки:
1.При първоначално настройване на системата за отстраняване влиянието на почвата многооборотният потенциометър “GROUND” трябва да бъде поставен около средно положение – 5 оборота от начално (крайно) положение.
2. “GROUND” може да бъде завъртян по посока на часовниковата стрелка след първоначалното настройване, с което влиянието на почвата и чувствителността на уреда към малки метални предмети се намалява значително, а системата за индикация за типа на метал има по-висока точност.
3.Ако по време на работа настройката на уреда се наруши (честотата на звуковата индикация се променя произволно), без наличие на метал в зоната на обсега на търсещата антена – натиска се и се отпуска за кратко време “TUNE” - един или няколко пъти, до нормализиране на работата.
4.При включване на захранването е възможно кратковременно светване на индикацията за разреден акумулатор “Low battery!”, както и след изключване на захранването, което се дължи на заряда (разряда) на кондензатори с голяма стойност. 
Индикацията за разреден акумулатор свети постоянно по време на работа, което означава, че е необходимо да бъде зареден вграденият акумулатор.


Върни До Горе